Konzultační činnost

 • Poradenství v oblasti rekonstrukcí a modernizací obvodových konstrukcí pozemních staveb se zaměřením na energeticky efektivní řešení
 • Poradenství v oblasti dotačních programů
  • IROP – evropský dotační program zaměřený na rozvoj regionů; zahrnuje i dotace na snižování energetické náročnosti u bydlení
  • Nová zelená úsporám – program zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech, v bytových domech (Praha) a veřejných budov
  • Bytové domy bez bariér – vystva nových výtahů v bytových domech
  • OPŽP – program zaměřený na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí; zahrnuje i dotace na snižování energetické náročnosti u veřejných budov
 • Finanční poradenství a zajištění financování projektů

Zpracování dokumentace

 • Projektové dokumentace v souladu s aktuální legislativou
 • Průkazy energetické náročnosti budov, energetické audity
 • Zpracování a vyřízení žádostí o dotace

Inženýrská činnost

 • Příprava staveb a technická pomoc při řízení stavebních projektů
 • Zastupování investora při jednání s orgány státní správy
 • Organizace a zajištění výběru dodavatele stavebních prací

Specializovaná stavební činnost

 • Dodávka specializovaných stavebních činností zejména v oblasti fasád a izolací staveb

Ostatní služby

 • Expertní posudky
 • Soudně znalecké posudky
 • Stavebně technické průzkumy
 • Tepelně technické posouzení a analýzy
 • Technické dozory investora
 • Publikační činnost
 • Organizace seminářů, workshopů a přednášek
2017 © JFH inženýring, s.r.o., realizace: Mon Alba