Úvodní studie proveditelnosti

Úvodní studie proveditelnosti z hlediska vhodnosti využití dotace IROP zahrnuje:

  • průzkum objektu a podkladů,
  • výpočet a posouzení energetických přínosů,
  • optimalizace řešení s ohledem na možnost různých úrovní dotace,
  • stanovení rozsahu oprav a koncepční návrh technického řešení na základě předběžného stavebně technického, tepelně technického a energetického posouzení objektu,
  • fotodokumentace stávajícího stavu s popisem,
  • ekonomická rozvaha s alternativami investičních možností a způsobů financování,
  • prezentace navržených řešení na schůzi vlastníků nebo výboru.

Máte zájem o zpracování Úvodní studie proveditelnosti?