Větrání bytových domů

Motivace

V drtivé většině rekonstrukcí panelových domů směřují investice do zateplení obvodového pláště budovy, výměny výplní otvorů, opravy střech a jejich zateplení včetně zateplení stropů společných prostor.

Výsledkem je výrazné snížení nákladů za topení, avšak zároveň i mnohonásobně větší vzduchotěsnost obálky domu, což v praxi znamená naprosté omezení výměny vzduchu v bytech. To má nejen zdravotní dopady (plísně, zvýšená hodnota CO2,…), ale vede i k poruchám stavebních konstrukcí.

Naše nabídka

Úvodní studie proveditelnosti zahrnující:

 • zmapování technického stavu stoupaček včetně endoskopického průzkumu původního potrubí,
 • analýza stavebního objektu z hlediska optimálního umístění páteřního VZT potrubí pro přívod a odvod vzduchu a centrální VZT jednotky pro více bytů,
 • zmapování aktuálního stavu interního mikroklima v relevantním vzorku bytů
  • tepelně-vlhkostní mikroklima (např. výsledná teplota; rychlost proudění vzduchu; rozdíl teplot ve výši 1,7 a 0,2 m; teplota povrchu místnosti; tepelná pohoda; relativní vlhkost vzduchu),
  • odérové mikroklima (např. intenzita výměny vzduchu; koncentrace CO2).

Návrh souboru technických řešení v souladu s legislativou, které zajišťují:

 • optimální hodnoty všech základních částí interního mikroklima (tepelně-vlhkostní, odérová a akustická složka),
 • podporu specifických scénářů v oblasti rekonstrukce bytových domů (využitelnost stoupaček, zásahy do nosných konstrukcí, požární bezpečnost, finanční dostupnost řešení s ohledem na fond oprav, nesouhlas uživatele se stavebními úpravami v bytu, možnost dodatečné instalace rozvodu vzduchu v jednotlivých bytech,…),
 • monitoring a reporting veličin důležitých pro sledování kvality vzduchu, optimalizaci provozu a rozúčtování nákladů,
 • využití dostupných dotačních titulů.

Projektová dokumentace ve stupni pro výběr dodavatele a realizaci stavby včetně rozpočtu.

Dodávka řešení na klíč.