REFERENČNÍ LIST

Zateplení bytového domu – Ústí nad Orlicí, Jilemnického 295-299

Investor:

 • Ústeckoorlické bytové družstvo
  Chodská 1115, Ústí nad Orlicí

Kontaktní osoba:

 • Ing. Jozef Polák, předseda představenstva

Termín realizace:

 • únor 2018 – listopad 2018

Způsob financování:

 • dotace z programu IROP ve výši 5,3 mil Kč

Rozsah prací:

 • sanace a zateplení obvodového pláště
 • sanace a zateplení střešního pláště
 • sanace a zateplení lodžií
 • stavební úpravy vstupů

Činnosti JFH inženýring:

 • Studie proveditelnosti
 • Projektové práce
 • Inženýrská činnost
 • Zajištění dotací
 • Autorský dozor
2017 © JFH inženýring, s.r.o., realizace: Mon Alba