Referenční list

Výměna přístupových lávek a navazujících konstrukcí Spartakiádní 259/6 a 260/8, Ústí nad Labem – Všebořice

Investor:

 • Bytové družstvo DRUŽBA
  Dobrovského 869/15, 400 03 Ústí nad Labem

Kontaktní osoba:

 • Ing. Tomáš Pavelka, vedoucí provozně technického úseku

Termín realizace:

 • červenec 2023 – září 2023

Způsob financování:

 • vlastní prostředky

Rozsah prací:

vstup č.p. 259/6

 • demolice stávajícího základu rampy, vybudování nového železobetonového základu rampy blíže k líci fasády
 • demolice stávajících a vybetonování nových schodů blíže ke stávajícímu uličnímu chodníku
 • výměna stávající rampy za ocelobetonovou konstrukci, vč. zábradlí
 • výměna podlahy závětří hlavního vstupu
 • posun stávajícího povrchového liniového odvodnění v místě nového základu
  rampy (nové betonové žlabové tvarovky, napojení na stávající odvodnění)
 • nová šikmá boční rampa z betonové dlažby na sypaném zemním tělese,
  napojující podestu rampy u vyrovnávacího schodiště na stávající uliční chodník

vstup č.p. 260/8

 • výměna stávající rampy za ocelobetonovou konstrukci, vč. zábradlí
 • výměna podlahy závětří hlavního vstupu
 • vybourání litého asfaltu a nová dlážděná zpevněná plocha v napojení rampy na uliční chodník

Investiční náklady: 0,6 mil. Kč bez DPH

Činnosti JFH inženýring:

 • Projektové práce
 • Inženýrská činnost
 • Realizace stavby
2017 © JFH inženýring, s.r.o., realizace: Mon Alba