Referenční list

Stavební úpravy a zateplení bytového domu U Kapličky 1653 – 1654, 250 88 Čelákovice

Investor:

 • Stavební bytové družstvo Čelákovice
  Staňkovského 1636, Čelákovice

Kontaktní osoba:

 • Jiří Neuman, ředitel SBD

Termín realizace:

 • únor 2019 – červenec 2019

Způsob financování:

 • dotace IROP ve výši 3,7 mil. Kč

Rozsah prací:

 • zateplení a oprava obvodového pláště
 • zateplení a oprava střešního pláště strojovny výtahu
 • oprava lodžií, vč. výměny lodžiového zábradlí
 • oprava okapových chodníčků a odvodňovacích žlabů
 • výměna přístupového schodiště
 • výměna přístupové rampy
 • výměna stávajícího osvětlení hlavního vstupu

Činnosti JFH inženýring:

 • Studie proveditelnosti
 • Projektové práce
 • Inženýrská činnost
 • Zajištění dotací
 • Autorský dozor
2017 © JFH inženýring, s.r.o., realizace: Mon Alba