Referenční list

Stavební úpravy a zateplení bytového domu Třída Míru č.p. 1397, 266 01 Beroun

Investor:

 • Společenství vlastníků Třída Míru 1397, Beroun
  Třída Míru 1397/169, Beroun-Město

Kontaktní osoba:

 • Hana Matějková, předseda výboru
 • Roman Grajcár, člen výboru

Termín realizace:

 • listopad 2019 – prosinec 2020

Způsob financování:

 • dotace z programu IROP ve výši 4,7 mil. Kč

Rozsah prací:

 • výměna výplní otvorů
 • zateplení obvodových stěn
 • zateplení podlahy půdy
 • zateplení stropu suterénu
 • hydroizolace spodní stavby

Činnosti JFH inženýring:

 • Studie proveditelnosti
 • Projektové práce
 • Inženýrská činnost
 • Zajištění dotací
 • Autorský dozor
2017 © JFH inženýring, s.r.o., realizace: Mon Alba