Referenční list

Snížení energetické náročnosti administrativní budovy – Prachatice, Za Baštou 394

Investor:

 • Město Prachatice
  Velké náměstí 3, Prachatice

Kontaktní osoba:

 • Bc. Jaromír Markytán, vedoucí odboru investic

Termín realizace:

 • květen 2017 – červen 2017

Způsob financování:

 • dotace z programu OPŽP ve výši 700 tis. Kč

Rozsah prací:

 • výměna výplní otvorů
 • zateplení obvodových stěn
 • zateplení podlahy půdy
 • zateplení stropu suterénu
 • hydroizolace spodní stavby

Činnosti JFH inženýring:

 • Studie proveditelnosti
 • Projektové práce
 • Inženýrská činnost
 • Zajištění dotací
 • Autorský dozor
2017 © JFH inženýring, s.r.o., realizace: Mon Alba