Referenční list

Přístavba Mateřské školy v Trmicích, Lovecká ulice 600/14, 400 04 Trmice

Investor:

 • Město Trmice
  Fügnerova 448/29, 400 04 Trmice

Kontaktní osoba:

 • Ing. Jiří Nehyba, projektový manažer

Termín realizace:

 • říjen 2020 – červenec 2021

Způsob financování:

 • dotace z programu IROP ve výši 8,8 mil. Kč

Rozsah prací:

 • Samostatný jednopodlažní bezbariérový nepodsklepený trakt přístavby MŠ vybudovaný za účelem zvýšení kapacity stávající MŠ o 28 dětí s pedagogickým dozorem 2 dospělých.
 • vytápění ústředním podlahovým teplovodním systémem se výměníkovým zdrojem v kotelně stávající budovy
 • vzduchotechnika s předehřevem externího vzduchu
 • odvod dešťové vody z plochých střech do stávajících rozvodu dešťové kanalizace
 • odvod dešťové vody z ostatních zpevněných ploch spádováním do zelených okolních ploch
 • nové kovové pletivové oplocení

Činnosti JFH inženýring:

 • Inženýrská činnost
 • Zajištění dotací
 • Autorský dozor
2017 © JFH inženýring, s.r.o., realizace: Mon Alba