Referenční list

Oprava soklu a vstupů bytového domu Spartakiádní 263/9 a 264/11, Ústí nad Labem-Všebořice

Investor:

 • Bytové družstvo DRUŽBA
  Dobrovského 869/15, 400 03 Ústí nad Labem

Kontaktní osoba:

 • Ing. Tomáš Pavelka, vedoucí provozně technického úseku

Termín realizace:

 • srpen 2022 – září 2022

Způsob financování:

 • vlastní prostředky

Rozsah prací:

 • oprava soklu
 • oprava zadního zapuštěného vstupu do 1.PP
 • výměna ramp hlavních vstupů
 • výměna okapových chodníčků
 • výměna svítidel nad vedlejšími vstupy
 • osazení nových stříšek nad hlavními vstupy

Investiční náklady: 0,9 mil. Kč bez DPH

Činnosti JFH inženýring:

 • Projektové práce
 • Realizace stavby
2017 © JFH inženýring, s.r.o., realizace: Mon Alba