Referenční list

Oprava lodžií v západním průčelí Na Stráni 1667 – 1669, Čelákovice

Investor:

 • Stavební bytové družstvo Čelákovice
  Stankovského 1636, Čelákovice

Kontaktní osoba:

 • Jiří Neuman, předseda představenstva
 • Jiří Budil, místopředseda představenstva

Termín realizace:

 • březen 2018 – květen 2018

Způsob financování:

 • vlastní prostředky

Rozsah prací:

 • výměna zábradlí
 • oprava a nátěr lodžií, vč. podlahového souvrství

Investiční náklady: 2,0 mil. Kč bez DPH

Činnosti JFH inženýring:

 • Autorský dozor
 • Realizace stavby

2017 © JFH inženýring, s.r.o., realizace: Mon Alba