Referenční list

Oprava hydroizolace spodní stavby a přiléhajících konstrukcí Zahradní 300/4 – 302/8, Ústí nad Labem

Investor:

 • Bytové družstvo Družba
  Dobrovského 869/15,  400 03 Ústí nad Labem

Kontaktní osoba:

 • Ing. Martin Kolář, předseda představenstva
 • Bc. Petr Vaněček, člen představenstva

Termín realizace:

 • duben 2019 – květen 2019

Způsob financování:

 • vlastní prostředky

Rozsah prací:

 • oprava hydroizolace v severovýchodním průčelí, spojená s odvodněním
 • rekonstrukce okapových chodníčků v jihozápadním průčelí
 • rekonstrukce stávajících chodníků okolo objektu
 • zateplení stropu suterénu

Investiční náklady: 1,0 mil. Kč bez DPH

Činnosti JFH inženýring:

 • Projektové práce
 • Autorský dozor
 • Realizace stavby
 • Technický dozor investora
2017 © JFH inženýring, s.r.o., realizace: Mon Alba