Referenční list

Oprava a modernizace panelového bytového domu Žižkova 1538, Slaný

Investor:

 • Společenství vlastníků Žižkova 1538 Slaný
  Žižkova 1538, 274 01 Slaný

Kontaktní osoba:

 • Roman Krček, předseda výboru
 • JUDr. Ivanka Boušová, člen výboru

Termín realizace:

 • březen 2019 – říjen 2019

Způsob financování:

 • dotace z programu IROP ve výši 4,5 mil. Kč

Rozsah prací:

 • zateplení vnitřních konstrukcí
 • oprava a zateplení obvodových stěn
 • oprava a zateplení střechy
 • oprava lodžií
 • oprava jiných a navazujících konstrukcí
 • výměna venkovního osvětlení lodžií a vstupů
 • výměna střešní vzduchotechniky za samočinné bezmotorové turbíny

Činnosti JFH inženýring:

 • Studie proveditelnosti
 • Projektové práce
 • Inženýrská činnost
 • Zajištění dotací
 • Autorský dozor
2017 © JFH inženýring, s.r.o., realizace: Mon Alba