Referenční list

Oprava a modernizace bytového domu Zalužanská 1277, Mladá Boleslav

Investor:

 • Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1277  Zalužanská, Mladá Boleslav
  Zalužanská 1277, Mladá Boleslav

Kontaktní osoba:

 • Milan Chudanič, předseda výboru

Termín realizace:

 • červen 2018 – prosinec 2018

Způsob financování:

 • dotace z programu IROP ve výši 5 mil. Kč

Rozsah prací:

 • zateplení podhledu 1.NP
 • zateplení a oprava obvodového pláště
 • oprava balkonů, vč. výměny zábradlí
 • výměna stříšek nad balkony ve 12.NP
 • výměna výplní otvorů
 • doplnění tepelného izolantu podstřešního technického prostoru
 • oprava ocelových prvků objektu
 • výměna osvětlení v 1.NP
 • oprava uvolněných částí keramického obkladu 1.NP

Činnosti JFH inženýring:

 • Studie proveditelnosti
 • Projektové práce
 • Inženýrská činnost
 • Zajištění dotací
 • Autorský dozor
 • Realizace stavby
 • Technický dozor investora
2017 © JFH inženýring, s.r.o., realizace: Mon Alba