Referenční list

Oprava a modernizace bytového domu Zabrušany č.p. 101

Investor:

 • Okresní stavební bytové družstvo Teplice
  Střední ulice 1057/11, 415 01 Teplice

Kontaktní osoba:

 • Ing. Josef Snížek, předseda představenstva
 • Petr Kofer, místopředseda představenstva

Termín realizace:

 • duben 2020 – říjen 2020

Způsob financování:

 • dotace z programu IROP ve výši 910 tis. Kč

Rozsah prací:

 • výměna výplní otvorů
 • zateplení obvodových stěn
 • oprava a zateplení střechy
 • oprava hlavního vstupu
 • oprava rampy u štítu, vč. odvodnění
 • nový okapový chodník
 • hydroizolace spodní stavby

Činnosti JFH inženýring:

 • Projektové práce
 • Inženýrská činnost
 • Zajištění dotací
 • Autorský dozor
2017 © JFH inženýring, s.r.o., realizace: Mon Alba