Referenční list

Oprava a modernizace bytového domu Vavřineč 106 a 107

Investor:

 • Společenství pro dům 106 a 107
  Vavřineč 106, 277 31 Vavřineč

Kontaktní osoba:

 • Miroslav Dorňák, předseda výboru

Termín realizace:

 • květen 2022 – říjen 2022

Způsob financování:

 • dotace z programu IROP ve výši 1,5 mil. Kč
 • bezúročný úvěr  z prostředků SFPI

Rozsah prací:

 • dokončení výměny otvorových výplní
 • výměna původních dřevěných sklepních oken za nové plastové
 • výměna garážových vrat a dveří vedlejších vstupů
 • oprava a zateplení obvodových stěn, vč. výměny klempířských a zámečnických prvků fasády
 • oprava lodžií, vč. výměny zábradlí
 • nové držáky prádelních šňůr na lodžiích
 • výměna stříšek nad hlavními vstupy
 • nové okapové chodníčky na SV a SZ straně domu
 • provedení opěrné zídky u vjezdu do dvora
 • výměna osvětlení v hlavních vstupech
 • oprava a zateplení střechy
 • výměny klempířských prvků a hromosvodné soustavy střechy
 • oprava komínů

Investiční náklady: 5,1 mil. Kč bez DPH

Činnosti JFH inženýring:

 • Studie proveditelnosti
 • Projektové práce
 • Inženýrská činnost
 • Zajištění dotací
 • Autorský dozor
 • Realizace stavby
2017 © JFH inženýring, s.r.o., realizace: Mon Alba