Referenční list

Oprava a modernizace bytového domu Světecká 301, Kostomlaty

Investor:

 • Okresní stavební bytové družstvo Teplice
  Střední ulice 1057/11, Teplice

Kontaktní osoba:

 • Ing. Josef Snížek, předseda představenstva

Termín realizace:

 • květen 2021 – říjen 2021

Způsob financování:

 • dotace z programu IROP ve výši 0,7 mil. Kč
 • bezúročný úvěr z prostředků SFPI ve výši 1,5 mil. Kč

Rozsah prací:

 • výměna výplní otvorů v 1. PP
 • oprava a zateplení obvodových stěn
 • výměna elektroinstalace v interiéru
 • oprava rampy, vč. odvodnění
 • vsakovací jáma
 • oprava okapových chodníčků
 • oprava komínů

Činnosti JFH inženýring:

 • Projektové práce
 • Inženýrská činnost
 • Zajištění dotací
 • Technický dozor investora
2017 © JFH inženýring, s.r.o., realizace: Mon Alba