Referenční list

Oprava a modernizace bytového domu Švermova 151, Lahošť

Investor:

 • Okresní stavební bytové družstvo Teplice
  Střední ulice 1057/11, Teplice

Kontaktní osoba:

 • Ing. Josef Snížek, předseda představenstva

Termín realizace:

 • duben 2021 –  říjen 2021

Způsob financování:

 • dotace z programu IROP ve výši 1,0 mil Kč
 • bezúročný úvěr z prostředků SFPI ve výši 1,6 mil. Kč

Rozsah prací:

 • zateplení fasád, vč. opravy závětří
 • zakrytí  výplní otvorů
 • nová střecha, vč. bednění, oplechování a opravy komínů
 • úprava interiéru
 • parapety, oplechování a nové dešťové svody
 • oprava rampy, opěrné zdi a venkovního schodiště, vč. odvodnění
 • přístupový chodník a oprava parkoviště
 • nové chodníky a okapové chodníky

Činnosti JFH inženýring:

 • Projektové práce
 • Inženýrská činnost
 • Zajištění dotací
 • Technický dozor investora

2017 © JFH inženýring, s.r.o., realizace: Mon Alba