Referenční list

Oprava a modernizace bytového domu Švermova 1396, Beroun

Investor:

 • Společenství vlastníků jednotek 1396, Beroun
  Švermova 1396, Beroun

Kontaktní osoba:

 • Ing. Milan Sailer, zástupce předsedy společenství při výkonu funkce
 • Miloslav Papež, člen výboru

Termín realizace:

 • srpen 2018 – červen 2019

Způsob financování:

 • dotace z programu IROP ve výši 4,3 mil. Kč

Rozsah prací:

 • zateplení obvodového pláště
 • oprava lodžií
 • oprava a zateplení střechy
 • výměna výplní otvorů
 • výměna a revize hromosvodů
 • výměna klempířských prvků
 • nový okapový chodníček
 • nové souvrství podlahy podesty a schodů před vchodem
 • nové zvonkové tablo

Činnosti JFH inženýring:

 • Studie proveditelnosti
 • Projektové práce
 • Inženýrská činnost
 • Zajištění dotací
 • Autorský dozor
2017 © JFH inženýring, s.r.o., realizace: Mon Alba