Referenční list

Oprava a modernizace bytového domu Smetanova 666, Osek

Investor:

 • Okresní stavební bytové družstvo Teplice
  Střední ulice 1057/11, Teplice

Kontaktní osoba:

 • Ing. Josef Snížek, předseda představenstva

Termín realizace:

 • květen 2021 –  listopad 2021

Způsob financování:

 • dotace z programu IROP ve výši 0,8 mil. Kč
 • bezúročný úvěr z prostředků SFPI ve výši 1,8 mil. Kč

Rozsah prací:

 • oprava a zateplení obvodového pláště
 • nová střecha, vč. oplechování, opravy komínů a hromosvodů
 • výměna výplní hlavního vstupu a dveří v 1.PP
 • oprava stříšky nad hlavním vstupem a osazení přístřešků nad vedlejším vstupem
 • výměna parapetů oplechování a svodů dešťové vody
 • oprava rampy a opěrné zdi k postranním vchodům, vč. jejího odvodnění
 • nové okapové chodníčky

Činnosti JFH inženýring:

 • Projektové práce
 • Inženýrská činnost
 • Zajištění dotací
 • Technický dozor investora
2017 © JFH inženýring, s.r.o., realizace: Mon Alba