Referenční list

Oprava a modernizace bytového domu Slovany 2752, Mělník

Investor:

 • Společenství vlastníků jednotek 2752 Slovany Mělník
  Slovany 2752, 276 01 Mělník

Kontaktní osoba:

 • Marie Janků, předseda společenství

Termín realizace:

 • květen 2017 – listopad 2017

Způsob financování:

 • dotace z programu IROP ve výši 900 tis. Kč

Rozsah prací:

 • oprava a zateplení obvodových stěn
 • výměna otvorových výplní strojovny výtahu
 • výměna okapových chodníčků
 • oprava schodiště hlavního vstupu
 • úprava anglických dvorků na vstupním průčelí vč. odvodnění
 • výměna osvětlení vedlejšího vstupu
 • výměna zvonkového tabla

Činnosti JFH inženýring:

 • Studie proveditelnosti
 • Projektové práce
 • Inženýrská činnost
 • Zajištění dotací
 • Autorský dozor
2017 © JFH inženýring, s.r.o., realizace: Mon Alba