Referenční list

Oprava a modernizace bytového domu Sídliště 576, Cvikov

Investor:

 • Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 576, Cvikov
  Sídliště čp. 576, 471 54 Cvikov

Kontaktní osoba:

 • Bc. Michaela Mrázková,  předseda výboru
 • Simona Trčová, místopředseda výboru

Termín realizace:

 • říjen 2022 – říjen 2023

Způsob financování:

 • dotace z programu NZÚ

Rozsah prací:

 • dokončení výměny otvorových výplní ve vybraných bytech a sklepních oken
 • výměna a  navýšení střešních výlezů
 • výměna schodišťových prosklených stěn za plynosilikátovou dozdívku
 • oprava a zateplení obvodových stěn
 • oprava lodžií, vč. výměny zábradlí z práškově lakovaného hliníku s výplní vrstveného bezpečnostního skla
 • výměna vstupních dveří za hliníkové s izolačním zasklením
 • výměna klempířských a zámečnických prvků fasády
 • výměna fasádních a střešních lan hromosvodu, vč. úchytů
 • oprava a zateplení střešního pláště
 • oprava stříšek vestibulů hlavních vstupů
 • nové okapové chodníčky
 • oprava vestibulů hlavních vstupů, vč. podlah
 • výměna schodišť zadních vstupů, vč. zábradlí a stříšky
 • výměna venkovních svítidel a zvonkových tabel ve vstupech
 • instalace venkovních předokenních lamelových žaluzií na JV průčelí

Činnosti JFH inženýring:

 • Studie proveditelnosti
 • Projektové práce
 • Inženýrská činnost
 • Zajištění dotací
 • Autorský dozor
2017 © JFH inženýring, s.r.o., realizace: Mon Alba