Referenční list

Oprava a modernizace bytového domu Šeříková 224, 225, 226, 227, Krupka

Investor:

 • Společenství vlastníků Šeříkova 224, 225, 226, 227, Krupka
  Krupka, Šeříkova 226, PSČ 41742

Kontaktní osoba:

 • František Postič, předseda výboru
 • Václav Záruba, člen výboru

Termín realizace:

 • květen 2021 –  duben 2022

Způsob financování:

 • dotace z programu IROP ve výši 5,8 mil.
 • bezúročný úvěr z prostředků SFPI ve výši 8,7 mil. Kč

Rozsah prací:

 • dokončení výměny otvorových výplní
 • oprava a zateplení obvodových stěn
 • oprava a zateplení půdy
 • oprava lodžií
 • oprava a zateplení vnitřních konstrukcí
 • nové držáky prádelních šňůr v lodžiích
 • osazení stříšek nad vedlejšími vstupy
 • oprava schodišť vstupů č.p. 224 a 225
 • oprava podlah v závětřích hlavních a vedlejších vstupů
 • výměna okapových chodníčků
 • výměna dlažeb v hlavních a vedlejších vstupech
 • zateplení podhledů vestibulů vedlejších vstupů
 • nové podlahy v zazděných mezipodestových lodžiích
 • výměna svítidel a bezpečnostních kamer ve vstupech
 • doplnění elektrických zámků dveří hlavních vstupů
 • přeložka hl. uzávěru vody blíže k patě  objektu č.p. 227

Činnosti JFH inženýring:

 • Studie proveditelnosti
 • Projektové práce
 • Inženýrská činnost
 • Zajištění dotací
 • Autorský dozor
2017 © JFH inženýring, s.r.o., realizace: Mon Alba