Referenční list

Oprava a modernizace bytového domu Rumunská 1455 – 1456, Čelákovice

Investor:

 • Společenství vlastníků pro dům 1455,1456 Čelákovice
  Rumunská 1456/2, 250 88 Čelákovice

Kontaktní osoba:

 • Jaromír Šraml, předseda výboru
 • Miroslav Klačko, místopředseda výboru

Termín realizace:

 • červenec 2019 – říjen 2019

Způsob financování:

 • vlastní prostředky

Rozsah prací:

 • zateplení obvodových stěn
 • oprava lodžií
 • výměna  klempířských prvků
 • hydroizolace spodní stavby

Investiční náklady: 5,9 mil. Kč bez DPH

Činnosti JFH inženýring:

 • Studie proveditelnosti
 • Projektové práce
 • Inženýrská činnost
 • Autorský dozor
 • Realizace stavby
2017 © JFH inženýring, s.r.o., realizace: Mon Alba