Referenční list

Oprava a modernizace bytového domu Rohová 188-189, Teplice

Investor:

 • Společenství vlastníků jednotek domu Rohová 188, 189
  Rohová 189, 415 01 Teplice

Kontaktní osoba:

 • Zdeňka Grzadzielová, předsedkyně výboru
 • Martin Hudeček, místopředsedou výboru

Termín realizace:

 • červen 2019 –  říjen 2019

Způsob financování:

 • dotace z programu IROP ve výši 1,7 mil. Kč

Rozsah prací:

 • oprava a zateplení obvodových stěn
 • oprava a zateplení střechy
 • oprava a prodloužení balkonů
 • oprava vstupů
 • dokončení výměny otvorových výplní
 • výměna komínových hlavic plynových kotlů na fasádě a na střeše
 • výměna zvonkových tabel a venkovního osvětlení
 • výměna lapačů střešních splavenin okapního systému
 • oprava okapních chodníčků

Činnosti JFH inženýring:

 • Studie proveditelnosti
 • Projektové práce
 • Inženýrská činnost
 • Zajištění dotací
 • Autorský dozor
2017 © JFH inženýring, s.r.o., realizace: Mon Alba