Referenční list

Oprava a modernizace bytového domu Rohová 182-183, Teplice

Investor:

 • Společenství vlastníků – 12 b.j., Rohová 182, 183 v Teplicích- Proseticích
  Rohová 182, 415 01 Teplice

Kontaktní osoba:

 • Eva Ševčíková, předseda výboru
 • Eva Walterová, místopředseda výboru

Termín realizace:

 • září 2021 – duben 2022

Způsob financování:

 • dotace z programu IROP ve výši 2,0
 • bezúročný úvěr z prostředků SFPI 2,8 mil. Kč

Rozsah prací:

 • oprava a zateplení obvodových stěn
 • oprava a zateplení střechy
 • oprava a prodloužení balkonů
 • dokončení výměny otvorových výplní
 • výměna předsazených ŽB schodišť hlavních vstupů za ocelovou pozinkovanou rámovou konstrukci se ŽB deskovými stupni
 • provedení nových stříšek nad balkony posledního podlaží
 • nové okapové chodníčky
 • oprava pochozích zpevněných ploch u vstupů
 • výměna zvonkových tabel a osvětlení ve vstupech
 • výměna lapačů střešních splavenin okapního systému
 • výměna hromosvodů na fasádě, vč. uzemnění

Činnosti JFH inženýring:

 • Studie proveditelnosti
 • Projektové práce
 • Inženýrská činnost
 • Zajištění dotací
 • Autorský dozor
2017 © JFH inženýring, s.r.o., realizace: Mon Alba