Referenční list

Oprava a modernizace bytového domu Neklanova 1800, Roudnice nad Labem

Investor:

 • Společenství vlastníků domu č.p. 1800 Neklanova, Roudnice nad Labem
  Neklanova 1800, 413 01 Roudnice nad Labem

Kontaktní osoba:

 • Václav Štichhauer, předseda společenství vlastníků

Termín realizace:

 • červen 2020 – srpen 2020

Způsob financování:

 • dotace z programu IROP ve výši 1,2 mil Kč

Rozsah prací:

 • dokončení výměny otvorových výplní
 • oprava a zateplení obvodových stěn
 • provedení nových klempířských a zámečnických prvků fasády
 • výměna fasádních lan hromosvodu, vč. úchytů
 • oprava lodžií, vč. výměny zábradlí
 • oprava schodiště vedlejšího vstupu, vč. výměny zábradlí
 • nové okapové chodníčky
 • přeložka zvonkového tabla v hlavním vstupu

Činnosti JFH inženýring:

 • Studie proveditelnosti
 • Projektové práce
 • Inženýrská činnost
 • Zajištění dotací
2017 © JFH inženýring, s.r.o., realizace: Mon Alba