Referenční list

Oprava a modernizace bytového domu Nad Stadionem 366-367, Králův Dvůr

Investor:

 • Společenství vlastníků jednotek 366, 367 Králův Dvůr
  Nad Stadionem 367, 267 01 Králův Dvůr

Kontaktní osoba:

 • Ing. Milan Sailer, zplnomocněný zástupce statutárního orgánu

Termín realizace:

 • prosinec 2019 – prosinec 2020

Způsob financování:

 • dotace z programu IROP ve výši 4,1 mil. Kč

Rozsah prací:

 • zateplení obvodového pláště
 • oprava lodžií, vč. výměny zábradlí
 • oprava a zateplení střechy
 • výměna výplní otvorů u vstupu, vč. zádveří
 • výměna hromosvodů
 • výměna oplechování parapetů
 • nový okapový chodníček
 • nová hydroizolace stěn suterénu
 • úprava zpevněné plochy a odvodnění na vstupní straně domu

Činnosti JFH inženýring:

 • Studie proveditelnosti
 • Projektové práce
 • Inženýrská činnost
 • Zajištění dotací
 • Autorský dozor
2017 © JFH inženýring, s.r.o., realizace: Mon Alba