Referenční list

Oprava a modernizace bytového domu Na Obci 842, Jaroměř

Investor:

 • Společenství vlastníků Na Obci 842 v Jaroměři
  Na Obci 842, 551 01 Jaroměř – Pražské Předměstí

Kontaktní osoba:

 • Tomáš Kubín, předseda společenství vlastníků

Termín realizace:

 • srpen 2023 – prosinec 2023

Způsob financování:

 • dotace z programu NZÚ

Rozsah prací:

 • zřízení bezbariérového vedlejšího vstupu do 1.PP
 • dokončení výměny otvorových výplní
 • oprava a zateplení obvodových stěn
 • oprava lodžií
 • oprava venkovního schodiště hlavního vstupu do objektu, vč. výměny schodnic, zábradlí a opravy navazujícího chodníku
 • výměna okapových chodníčků  za nové ze sypaného kačírku
 • nové zámečnické prvky
 • nová zvonková tabla hl. i vedl. vstupu, vč. úpravy přívodů
 • výměna venkovního osvětlení hlavního vstupu

Investiční náklady: 9 mil. Kč bez DPH

Činnosti JFH inženýring:

 • Studie proveditelnosti
 • Projektové práce
 • Inženýrská činnost
 • Zajištění dotací
 • Realizace stavby
2017 © JFH inženýring, s.r.o., realizace: Mon Alba