Referenční list

Oprava a modernizace bytového domu Moskevská 2986-2987, Kladno

Investor:

 • Společenství Moskevská 2986-87, Kladno
  Moskevská 2986, 272 04 Kladno

Kontaktní osoba:

 • Petr Lhota, předseda výboru
 • Vratislav Prchal, člen výboru

Termín realizace:

 • srpen 2022 – duben 2023

Způsob financování:

 • dotace z programu NZÚ

Rozsah prací:

 • oprava a zateplení obvodového pláště
 • oprava a zateplení střešního pláště
 • výměna otvorových výplní v suterénu a na schodišti v 5. NP
 • oprava vstupního schodiště na východní straně
 • oprava a zateplení balkonů a lodžií, vč. výměny zábradlí
 • nové stříšky nad balkony v 5.NP
 • provedení nových klempířských a zámečnických prvků na fasádě
 • nový okapový chodníček

Činnosti JFH inženýring:

 • Studie proveditelnosti
 • Projektové práce
 • Inženýrská činnost
 • Autorský dozor
2017 © JFH inženýring, s.r.o., realizace: Mon Alba