Referenční list

Oprava a modernizace bytového domu K. Světlé 583/20, Dubí

Investor:

 • Společenství vlastníků jednotek domu K. Světlé 583, Dubí
  K. Světlé 583/20, Dubí

Kontaktní osoba:

 • Kamila Viktorinová, předseda výboru

Termín realizace:

 • květen 2020 – listopad 2020

Způsob financování:

 • dotace z programu IROP ve výši 1,7 mil. Kč

Rozsah prací:

 • dokončení výměny výplní otvorů
 • oprava a zateplení obvodových stěn
 • oprava lodžií
 • výměna rampy hlavního vstupu
 • oprava podlah u obou vstupů
 • nové okapové chodníčky a liniové povrchové odvodnění  betonovými žlabovkami
 • zřízení vsakovacích jímek pro vodu z okapů

Činnosti JFH inženýring:

 • Studie proveditelnosti
 • Projektové práce
 • Inženýrská činnost
 • Zajištění dotací
 • Autorský dozor
2017 © JFH inženýring, s.r.o., realizace: Mon Alba