Referenční list

Oprava a modernizace bytového domu Jana Palacha 1110-1113, Mladá Boleslav

Investor:

 • Společenství vlastníků jednotek Jana Palacha 1110-1113, Mladá Boleslav
  Jana Palacha 1112, 293 01 Mladá Boleslav II

Kontaktní osoba:

 • Ing. Petr Pára, místopředseda výboru

Termín realizace:

 • březen 2021 – duben 2022

Způsob financování:

 • dotace z programu IROP ve výši 8 mil.Kč

Rozsah prací:

 • oprava a zateplení stěn
 • provedení nových klempířských a zámečnických prvků fasády
 • oprava lodžií a stříšek nad lodžiemi
 • nové držáky prádelních šňůr v lodžiích a držáků satelitů u malometrážních bytů
 • výměna stříšek nad hlavními vstupy
 • oprava venkovních vstupních schodišť a ramp, vč. výměny zábradlí
 • výměna dveří vedlejších vstupů do suterénu
 • obnovující nátěry ocelových konstrukcí
 • nové okapové chodníčky
 • oprava vč. nátěrů pilířků HUP a elektro
 • montáž předokenních elektrických kovových žaluzií na okna bytů mimo lodžie, vč. elektrických rozvodů, čidel a připojení
 • výměna venkovních svítidel ve vstupech
 • přeložka datových kabelů na strojovnách výtahů

Činnosti JFH inženýring:

 • Studie proveditelnosti
 • Projektové práce
 • Inženýrská činnost
 • Zajištění dotací
 • Autorský dozor
2017 © JFH inženýring, s.r.o., realizace: Mon Alba