Referenční list

Oprava a modernizace bytového domu Jana Palacha 1103 , Mladá Boleslav

Investor:

 • Společenství vlastníků jednotek Jana Palacha 1103
  Jana Palacha 1103, 293 01 Mladá Boleslav II

Kontaktní osoba:

 • Olga Řídká, místopředseda výboru

Termín realizace:

 • březen 2021 – říjen 2021

Způsob financování:

 • dotace z programu IROP ve výši 4,8 mil. Kč

Rozsah prací:

 • dokončení výměny otvorových výplní
 • oprava a zateplení obvodových stěn
 • oprava a zateplení střechy
 • oprava lodžií
 • nové držáky prádelních šňůr na lodžiích
 • výměna stříšky nad vedlejším vstupem
 • oprava schodišť vstupů, vč. výměny zábradlí
 • výměna okapových chodníčků
 • obnovující nátěr konstrukcí rampy vedlejšího vstupu
 • oprava pilířků HUP a elektro
 • nové povrchové úpravy ve vestibulu hlavního vstupu
 • výměna rozvodů domácích telefonů, vč. zvonkového tabla a koncových zařízení, instalace čipového systému
 • výměna venkovních svítidel u  vstupů a ve vestibulu hlavního vstupu
 • výměna stávající vzduchotechniky na střeše za větrací hlavice

Činnosti JFH inženýring:

 • Studie proveditelnosti
 • Projektové práce
 • Inženýrská činnost
 • Zajištění dotací
 • Autorský dozor
2017 © JFH inženýring, s.r.o., realizace: Mon Alba