Referenční list

Oprava a modernizace bytového domu Helsinská 2976 – 2977, Kladno

Investor:

 • Společenství vlastníků Helsinská 2976 a 2977, Kladno
  Helsinská 2976, Kladno

Kontaktní osoba:

 • Ing. Petr Kolisko, předseda výboru

Termín realizace:

 • září 2017 – duben 2018

Způsob financování:

 • dotace z programu IROP ve výši 1,0 mil. Kč

Rozsah prací:

 • výměna výplní otvorů
 • demontáž luxferové stěny a osazení pevné výplně otvoru
 • zateplení kontaktním fasádním systémem
 • zateplení střešního pláště vč. realizace nového hydroizol. systému
 • provedení opatření vlivem navrhovaných úprav

Činnosti JFH inženýring:

 • Inženýrská činnost
 • Zajištění dotací
2017 © JFH inženýring, s.r.o., realizace: Mon Alba