Referenční list

Oprava a modernizace bytového domu Havlíčkova 9-11, Beroun

Investor:

 • Společenství vlastníků jednotek domu Havlíčkova 9,10,11, Beroun
  Havlíčkova 9, 266 01 Beroun-Město

Kontaktní osoba:

 • Jan Lagin, předseda výboru
 • Mgr. Jiří Rampa, místopředseda výboru

Termín realizace:

 • březen 2021 – listopad 2021

Způsob financování:

 • dotace z programu IROP ve výši 7 mil. Kč
 • bezúročný úvěr z prostředků SFPI 10,6 mil. Kč

Rozsah prací:

 • dokončení výměny výplní otvorů
 • oprava a zateplení obvodových stěn
 • oprava lodžií
 • provedení nových klempířských a zámečnických prvků fasády
 • oprava lodžií, vč. zasklení jednotným bezrámovým otočným systémem
 • oprava stříšek nad lodžiemi v 6.NP
 • zbourání schodiště u zadního vchodu do komerčního prostoru
 • vybourání dlažby u jižního průčelí a oplocení svařovanými pozinkovanými a lakovanými drátěnými 3D panely
 • oprava povrchových úprav opěrných stěn, pilířku elektrorozvaděče a schodů terasy
 • nové držáky prádelních šňůr v lodžiích a předokenní sušáky u garsoniér
 • přeložka reklamních cedulí na fasádě
 • sanace anglických dvorků na severním průčelí
 • nové okapové chodníčky

Činnosti JFH inženýring:

 • Studie proveditelnosti
 • Projektové práce
 • Inženýrská činnost
 • Zajištění dotací
 • Autorský dozor
2017 © JFH inženýring, s.r.o., realizace: Mon Alba