Referenční list

Oprava a modernizace bytového domu Havlíčkova 3-5, Beroun

Investor:

 • Společenství vlastníků jednotek Havlíčkova 3-5, Beroun
  Havlíčkova 3, Beroun-Město, 266 01 Beroun

Kontaktní osoba:

 • Pavel, Kodad, předseda výboru
 • MUDr. Karolína Velflová, místopředseda výboru

Termín realizace:

 • březen 2020 – listopad 2020

Způsob financování:

 • dotace z programu IROP ve výši 7,6 mil. Kč

Rozsah prací:

 • dokončení výměny výplní otvorů
 • oprava a zateplení obvodových stěn
 • oprava a zateplení střechy
 • oprava lodžií
 • zbourání nepřístupného a rozpadlého schodiště u zaslepeného vchodu
 • nové držáky prádelních šňůr a předokenní sušáky
 • výměna zábradlí u vstupu do komerčního prostoru u štítu
 • sanace anglických dvorků na severním průčelí
 • nové okapové chodníčky
 • přeložka reklamních cedulí na fasádě

Činnosti JFH inženýring:

 • Studie proveditelnosti
 • Projektové práce
 • Inženýrská činnost
 • Zajištění dotací
 • Autorský dozor
2017 © JFH inženýring, s.r.o., realizace: Mon Alba