Referenční list

Oprava a modernizace bytového domu Havlíčkova 1208-1211, Mladá Boleslav

Investor:

 • Společenství vlastníků jednotek Havlíčkova 1208-1211, Mladá Boleslav
  Havlíčkova 1211, 293 01 Mladá Boleslav II

Kontaktní osoba:

 • Jindřich Bajer, předseda výboru
 • Eva Augustinová, místopředseda výboru

Termín realizace:

 • říjen 2020 – září 2021

Způsob financování:

 • dotace z programu IROP ve výši 8,5 mil. Kč

Rozsah prací:

 • dokončení výměny otvorových výplní
 • oprava a zateplení obvodových stěn
 • oprava a zateplení střechy
 • oprava lodžií
 • nové držáky prádelních šňůr v lodžiích, nové předokenní sušáky a držáky satelitů u garsoniér
 • nové okapové chodníčky
 • nové dlážděné chodníčky u hlavních vstupů
 • oprava a povrchová úpravy pilířků HUP a elektro
 • výměna čistících zón u vstupů
 • přeložka hliníkových stříšek nad hlavním a vedlejším vstupem
 • montáž předokenních elektrických kovových žaluzií na okna bytů mimo lodžií, vč. el. rozvodů, čidel a zapojení
 • vyvložkování dešťových svodů vyztuženou flexibilní kompozitní vložkou vytvrzenou horkou párou
 • montáž čipového zámku hl. vstupů, vč. nových domácích telefonů a rozvodů
 • výměna větracích hlavic na komorách VZT na střeše

Činnosti JFH inženýring:

 • Studie proveditelnosti
 • Projektové práce
 • Inženýrská činnost
 • Zajištění dotací
 • Autorský dozor
2017 © JFH inženýring, s.r.o., realizace: Mon Alba