Referenční list

Oprava a modernizace bytového domu Důl Bedřich 489/5

Investor:

 • Okresní stavební bytové družstvo Teplice
  Střední ulice 1057/11, Teplice

Kontaktní osoba:

 • Ing. Josef Snížek, předseda představenstva

Termín realizace:

 • červen 2021 – prosinec 2021

Způsob financování:

 • dotace z programu IROP ve výši 0,9 mil. Kč
 • bezúročný úvěr z prostředků SFPI  ve výši 1,7 mil. Kč

Rozsah prací:

 • oprava a zateplení obvodových stěn
 • výměna střešní krytiny a oplechování
 • zateplení stropu 3.NP
 • nová vnitřní elektroinstalace NN a slaboproudu
 • oprava závětří u hlavního vstupu
 • oprava rampy ke vstupu do 1. PP a její odvodnění
 • osazení stříšek nad vedlejším vstupem
 • oprava vnitřních omítek a výmalba společných prostor
 • oprava okapových chodníčků

Činnosti JFH inženýring:

 • Projektové práce
 • Inženýrská činnost
 • Zajištění dotací
 • Technický dozor investora
2017 © JFH inženýring, s.r.o., realizace: Mon Alba