Referenční list

Oprava a modernizace bytového domu Borská 412, Březnice

Investor:

 • Bytové družstvo občanů Příbram
  Příbram IV, Pod Anenskou 149

Kontaktní osoba:

 • Ivana Šnebergerová, předseda představenstva
 • Josef Matějka, místopředseda představenstva

Termín realizace:

 • říjen 2022 – prosinec 2022

Způsob financování:

 • dotace z programu Nová zelená úsporám

Rozsah prací:

 • dokončení výměny otvorových výplní
 • oprava a zateplení obvodových stěn
 • provedení nových klempířských prvků fasády
 • výměna fasádních lan hromosvodu vč. úchytů
 • zateplení stropu nad 2. NP
 • zateplení podhledu stropu suterénu
 • oprava lodžií, vč. výměny zábradlí za nové hliníkové s výplní s mléčného vrstveného skla
 • výměna okapových chodníčků na severním průčelí
 • oprava a překotvení stříšek nad vstupy
 • obnovující nátěr ocelových prvků
 • výměna zvonkových tabel a instalace domácích telefonů, vč. rozvodů
 • výměna zemních lapačů střešních splavenin

Činnosti JFH inženýring:

 • Studie proveditelnosti
 • Projektové práce
 • Inženýrská činnost
 • Zajištění dotací
 • Autorský dozor
2017 © JFH inženýring, s.r.o., realizace: Mon Alba