Referenční list

Energetické úspory a související stavební úpravy bytového domu Resslova 1717/8, Ústí nad Labem

Investor:

  • Soukromý investor

Termín realizace:

  • říjen 2021 – prosinec 2021

Způsob financování:

  • dotace z programu IROP

Rozsah prací:

  • oprava a zateplení obvodových stěn
  • oprava a zateplení střechy
  • výměna vstupních dveří
  • realizace solárního systému
  • úpravy navazujících konstrukcí

Rozsah prací: 2,6 mil. Kč bez DPH

Činnosti JFH inženýring:

  • Realizace stavby
2017 © JFH inženýring, s.r.o., realizace: Mon Alba