Referenční list

Bezbariéry – Mělník, Sportovní 2724

Investor:

  • Společenství vlastníků jednotek, Sportovní 2723/24, Mělník
    Sportovní 2724, 276 01 Mělník

Kontaktní osoba:

  • Petra Suchá, místopředseda výboru

Termín realizace:

  • srpen 2019 – říjen 2019

Způsob financování:

  • dotace z programu BDBB ve výši 100 tis. Kč

Rozsah prací:

  • bourání potřebných konstrukcí pro napojení nové rampy
  • vybudování nové rampy mezi stávající vstupní částí domu a stávajícím chodníkem
  • osazení nového zábradlí s pozinkovaných trubek

Činnosti JFH inženýring:

  • Zajištění dotací
2017 © JFH inženýring, s.r.o., realizace: Mon Alba