Referenční list

Adaptace objektu občanské vybavenosti na stanici OO PČR Krásné Březno, Vojanova 601/48, Ústí nad Labem

Investor:

 • Statutární město Ústí nad Labem, MO Ústí nad Labem – Neštěmice
  U Radnice 229, 403 31 Ústí nad Labem

Kontaktní osoba:

 • Bc. Michal Vrbíček, vedoucí odboru správy a údržby obecního majetku

Termín realizace:

 • březen 2022 – březen 2023

Způsob financování:

 • vlastní prostředky

Rozsah prací:

Vlastní objekt:

 • bourací a demontážní práce
 • dozdění částí otvorů fasády vyzdívkami s plynosilikátu, vč. osazení nenosných překladů nad okenními a dveřními otvory
 • oprava a zateplení fasády vnějším kontaktním tepelně izolačním obkladem
 • nové klempířské a zámečnické prvky fasády
 • oprava a zateplení střešního pláště
 • vyzdění nových příček vnitřní konstrukce, vč. povrchové úpravy
 • nové vnitřní podlahy, úprava vnitřního schodiště
 • nové vnitřní zavěšené stropní podhledy
 • výměna otvorových výplní oken za plastová s izolačním zasklením
 • nové vstupní dveře lakované hliníkové s izolačním zasklením
 • nové dřevěné foliované vnitřní dveře v obložkových zárubních, bezpečnostní dveře/mříže
 • vnější předokenní el. ovládané stínící žaluzie u vybraných oken JV průčelí
 • okenní mříže u vybraných oken v přízemí
 • instalace vnitřních technických zařízení
 • kompletní výměna: VZT, objektové topné soustavy, zdravotně tech. zařízení, objektové elektroinstalace
 • nové venkovní schodiště služebního vstupu pro zaměstnance, nová bezbariérová rampa hl. vstupu
 • nové okapové chodníčky mimo zpevněné plochy parkoviště a chodnníku

Služební parkoviště a příjezdová komunikace s chodníkem:

 • vybourání části asfaltových pěších komunikací v bezprostředním okolí objektu a vybourání asfaltové pěší komunikace spojující objekt Vojanova s ul. V Oblouku
 • vybudování služebního parkoviště
 • vybudování vyhrazené příjezdové silniční komunikace pro motorová vozidla
 • vodorovné dopravní značení příjezdové komunikace, parkovacích stání a obratiště vozidel
 • osazení svislého dopravního značení areálu
 • osazení rozhledového zrcadla u výjezd
 • ohumusování a zatravnění nezpevněných ploch osevem
 • prořez, popř. kácení stromů

Činnosti JFH inženýring:

 • Studie proveditelnosti
 • Projektové práce
 • Inženýrská činnost
 • Autorský dozor
2017 © JFH inženýring, s.r.o., realizace: Mon Alba